Innovation & Utveckling

Vi på Care Dental har tagit fram och levererat anpassade tjänster till hundratals kliniker genom åren. Infört samt konverterat mellan ett flertal kända journalsystem såsom Frenda (Molnbaserat), Alma och Opus.

Vi hjälper dig hela vägen oavsett om du väljer en molnbaserad eller traditionell IT-tjänst för ditt Journal/Röntgen system. Om man exempelvis väljer en molnbaserad tjänst ställer det andra typer av krav på IT-miljön än traditionell IT. Man behöver exempelvis inte lika kraftfull eller dyr server-hårdvara vid molndrift och behovet av stort och snabbt lagringsutrymme minskar då servern får en mer begränsad roll. Man bör då flytta en del av prioriteringen till att istället ha en stabil och säker redundant internetanslutning då denna kommer vara avsevärt viktigare än tidigare när endast lokala tjänster används. I de flesta fall blir behovet att man kör i en mixad miljö då man kör både lokala och molnbaserade tjänster.