PAKET - BAS

Basavtalet är vår enklare avtalstyp för grundläggande service och support. Har man någon lokal tekniker eller är lite IT-kunnig kan detta vara en mycket bra lösning där vi delar på ansvaret för klinikens IT. BAS lämpar sig mycket bra då vi har lite längre till kliniken då våra fjärrtjänster håller samma höga kvalité men vi är mer begränsade att snabbt komma på plats hos er vid eventuella akuta ärenden.

Vi har samma nåbarhet och supportmöjlighet/verktyg som i vårt standardavtal men med vissa begränsningar. Vi jobbar inte lika proaktivt utan utgår från att IT-ansvarig på kliniken har en helhetsbild över vad som behöver göras.

Kostnadsfri telefonsupport är begränsad till ca 30 min/ärende, vilket i de flesta fall räcker men vid större åtgärder kan det tillkomma debitering. Behöver vi utföra felsökning eller korrigerande åtgärd på plats tillkommer löpande rabatterad timdebitering samt reseersättning.

Basavtalet kan vara en optimal lösning för kliniker som har ett befintligt samarbete med en ”allmän” It-tekniker. De utför åtgärder på plats och vi bistår med snabb nåbar telefonsupport samt har kunskapen kring de delar som är specifika för tandvård.

 

 

BAS

Basavtalet är vår enklare avtalstyp för grundläggande service och support.

Läs mer

STANDARD

Standardavtal är vårt vanligaste avtal och är en heltäckande tjänst där vi tar ett helhetsgrepp över klinikens IT-drift.

Läs mer

KOMPLETT

Ett helhetsåtagande där datorer, support och service ingår.
Fast pris.

Läs mer