Kostnadsfri Nätverksanalys

I vilket skick är er hårdvara och mjukvara?
Med ett av marknadens ledande koncept kring IT-drift kan vi på ett effektivt sätt får reda på hur din IT fungerar egentligen, vi hittar de fel och brister som du idag inte är medveten om eller kanske inte har kunnat upptäcka med den befintliga lösning du har idag.
Det är viktigt att din praktik har en väl fungerande drift så att problem kan åtgärdas och motverkas innan det är för sent och blir för kostsamt med stillestånd som följd.

För att undvika de problem som ett oväntat stillestånd innebär är det bland annat viktigt att man har full koll på säkerheten kring sin it såväl som att systemen är väl uppdaterade. Vi kan därför erbjuda er en kostnadsfri hälsocheck av er befintliga IT-miljö så att vi kan hjälpa er med detta.

Efteråt analyserar vi resultatet och ni får ett utlåtande med eventuella förslag till förbättringar.
Finner vi att allt är i sin ordning får ni även reda på detta.