PAKET - KOMPLETT

Komplett är en avtalstyp som individuellt anpassas till klinikens miljö. Fokus ligger helt på funktion och inkluderar allt, eliminerar oförutsedda kostnader och minimerar stillestånd. Komplett har vårt ”standardavtal” i grunden med den stora skillnaden att det även inkluderas kostnad för all hårdvara som en fast löpande månadskostnad.

Vi bevakar ständigt er driftmiljö och utför löpande proaktivt underhåll och förbättringar. Behöver någon komponent eller dator bytas ut för att säkra funktion gör vi detta utan att belasta er med någon kostnad.

Vi försöker plocka upp trender och utföra förbättringar innan det resulterar i en driftstörning. Vi blir som en del av er verksamhet där ni alltid kan kontakta oss om i princip allt, tekniska frågor eller funderingar kring nyinvestering.

Behöver ni ha absolut kontroll på kostnader för IT är detta funktionsavtal ett mycket bra alternativ. Ingen initial investering utan allt, hårdvara, installation, support och garanti till en fast känd månadskostnad!

 

BAS

Basavtalet är vår enklare avtalstyp för grundläggande service och support.

Läs mer

STANDARD

Standardavtal är vårt vanligaste avtal och är en heltäckande tjänst där vi tar ett helhetsgrepp över klinikens IT-drift.

Läs mer

KOMPLETT

Ett helhetsåtagande där datorer, support och service ingår.
Fast pris.

Läs mer