PAKET - STANDARD

Ni fokuserar på tandvård vi tar hand om IT-problemen.

”Standard ”är vårt vanligaste avtal, det är en mer heltäckande tjänst där vi tar ett helhetsgrepp och accepterar ett större, mer proaktivt ansvarar för klinikens IT-drift.

Avtalet inkluderar i princip all service och support av klinikens befintliga IT-miljö, både på distans eller då det krävs med vår tekniker ute på plats. Det ger därför en tydlig bild av verksamhetens kostnad för IT-support och underhåll under avtalstiden utan en massa oplanerade kostnader. Det enda som tillkommer är kostnader som man kan planera för. Exempelvis då man uppgraderar, nyinstallerar eller utökar klinikens IT-lösning.

Vi bevakar ständigt er driftmiljö och utför löpande underhåll och förbättringar proaktivt utan att ni behöver beställa eller be om detta. Vi försöker plocka upp trender och komma med förslag på förbättringar förhoppningsvis innan det resulterar i en driftstörning. Vi blir som en del av er verksamhet där ni alltid kan kontakta oss om med alla era tekniska frågor. Har ni ett problem är det uteslutande även vårt problem.

Vi äger problemet, kan vi själva inte hitta en lösning och behöver gå vidare med ärendet till annan leverantör så tar vi själva kontakt och driver ert ärende mot en lösning. Er tandvårdspersonal ska inte behöva sitta i telefon och jaga olika leverantörer, detta gör vi och återkopplar till er när vi har en lösning på problemet.

 

 

BAS

Basavtalet är vår enklare avtalstyp för grundläggande service och support.

Läs mer

STANDARD

Standardavtal är vårt vanligaste avtal och är en heltäckande tjänst där vi tar ett helhetsgrepp över klinikens IT-drift.

Läs mer

KOMPLETT

Ett helhetsåtagande där datorer, support och service ingår.
Fast pris.

Läs mer