Anpassade IT-avtal efter klinikens behov

Assist

För den lilla eller nyuppstartade.

 • Max 3 enheter

 • Support 8-17

  Debiteras löpande

 • Antivirus

Vårt enklaste avtal som lämpar sig väl för mindre kliniker eller startups.

En låg månadskostnad där vår supportmjukvara för snabbuppkoppling samt antivirus ingår. Ni har samma nåbarhet till vår support som för övriga avtalsformer.

Supportsamtal, nyinstallationer och förändringar av IT-miljön debiteras till aktuella avtalspriser. Fast framkörningsavgift för besök på plats, restidsersättning först efter 2 timmars resväg.

Bas

För den medelstora.

 • Obegränsat antal enheter
 • Support 8-17

  Ingår 30 min per tillfälle

 • Antivirus

 • Backup

 • System & mjukvaruuppdateringar

För den mellanstora kliniken, oberoende av storlek.

En avtalsform som inkluderar ASSIST men kan tecknas oberoende av klinikstorlek. Normalt ingår även vår Cloud-backuptjänst.

Nyinstallationer och förändringar av IT-miljön debiteras till aktuella avtalspriser. Fast framkörningsavgift för besök på plats, restidsersättning först efter 2 timmars resväg.

Standard

Helhetsansvaret.

 • Obegränsat antal enheter
 • Support 8-17

  Obegränsad support

 • Antivirus

 • Backup

 • System & mjukvaruuppdateringar

 • 24/7 övervakning

Vår proaktiva avtalsform som inkluderar Assist och Bas.

Här ställer vi högre krav på hårdvaran som måste vara godkänd av oss för att inkluderas i avtalet och ha giltiga garantier från tillverkaren. Tjänsten är proaktiv och förebyggande där vi tar ett större ansvar för er IT-miljö.

Denna avtalstyp passar för kliniker som önskar en så tydlig kostnadsbild som möjligt för IT-support och helst lägger tiden på annat än att felsöka driftstörningar.

Obegränsad telefon, fjärr och på platsen support inkluderas för avhjälpande av fel och driftstörningar (incidenter). Nyinstallationer och förändringar av IT-miljön debiteras till aktuella avtalspriser. Fast framkörningsavgift för besök på plats, restidsersättning först efter 2 timmars resväg.