Care Dental röntgenfantom anpassat för digitala intraorala röntgensensorer.

  • Hållaren passar för så gott som alla storlek 2 intraorala röntgensensorer
  • Kontrastfantomobjekt med stort dynamiskt spann som bättre ”triggar” samtliga sensorer korrekt (dynamiskt mer likt klinisk exponering)

Fjädrande kontrastfantomobjekt, universalhållare för röntgensensor i samma enhet.

  • Röntgensensorn stannar i läge och det är lättare att få en korrekt projektionsvinkel och reproducera testförhållanden.

Fantomobjektet har flera enkla strukturer för att verifiera korrekt kalibrering för avståndsmätningar i aktuell mjukvara.

Vissa områden är helt öppna, för att likt en klinisk exponering visa mer mättade områden med enbart mjukvävnad/luft vilket bättre triggar vissa digitala sensorer.

Kontrastspannet är större än vissa andra ”trapp” fantom. Det ger en bättre svart/vit nivå, snarare än ett spann från mörkgrå till ljusgrå.

Användningsområden

  • Kvalitetskontroll av intraoral röntgen. Enkel rutin för löpande kontroll av röntgensystemets bildkvalité.
  • Kontroll före/efter förändringar, exempelvis byte av röntgenprogram, dator eller annan utrustning.
  • Optimering av exponeringstabeller, exempelvis få samma svärta på samtliga rum.
  • Felsökning av ojämn exponering